Denizli İlçeleri | Denizli Evden Eve

Denizli İlçeleri

Buldan : Denizli Merkez’e 42 km uzaklıktadır. En yakın demir yoluna 18 km uzaklıktadır. İlçeden Denizli- Manisa karayolu geçer. Komşuları Manisa-Sarıgöl, Aydın- Buharkent, Denizli-Akköy, Denizli-Sarayköy ilçeleridir. 28 köy ve 1 beldesi bulunmaktadır. Her yarım saatte bir dolmuş bulunur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 27.558 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Bekilli : Ege Bölgesinin İç Ege Bölüm’ünde yer alan ilçemiz, Denizli ilinin kuzeyinde ve Denizli’ye 86 km Uşak iline ise 83 km uzaklıktadır. İlçenin kuzeyinde Karahallı ilçesi, güneyinde Çal İlçesi, batısında Ulubey İlçesi ve doğusunda da Çivril İlçesi bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 319 km², rakımı ise 850 m’dir. Etrafı tepelerle çevrilidir. İlçenin güneyinde Asar (Hisar) Tepesi (957m), Kuzeyinde Aslankara Tepesi, Batısında Hocalı Tepesi (932 m), Doğusunda Uzunçalı ve Zıntı Tepesi (894 m), Güneybatıda Tatar Tepesi (908 m) bulunmaktadır. Bekilli ve köylerinin arazisi engebelik bir yapıya sahiptir. Her yarım saatte bir ile dolmuş bulunur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 7.751 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Baklan : Beşparmak Dağı’nın batı eteğinde kurulmuş olan Baklan’ın doğusunda Dazkırı ilçesi, batısında Çal, kuzeyinde Bekilli ve Çivril, güneyde Bozkurt ilçeleri bulunmaktadır. Denizli iline 60 km uzaklıktadır. 375 km² yüz ölçümü ve 950 m rakımı ile bölgenin en yüksek yerleşim birimidir. İlçeye bağlı bütün köyler Baklan ovasındadır.Büyük Menderes akarsuyu ilçeden geçmektedir. En büyük ovası Baklan Ovası, en yüksek dağı 1307 m yüksekliğindeki Beşparmak Dağı’dır. 2 belde ve 7 köyü vardır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 5934 dür.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Çameli : Cumhuriyet Döneminde çevrenin merkezi haline gelen Karaman 1930’da nahiye olarak ilk kez Marmaris ve Köyceğiz’e, 1932 de Acıpayam’a bağlanmıştır. 1953 yılındaki ilk idari düzenlemelerde İlçe Merkezi olup, adı çevresindeki ormanlardan esinlenerek ” ÇAMELİ ” olarak değiştirilmiştir. Çameli İlçesi Denizli İl merkezine 106 km uzaklıkta İl Merkezinin kuzey doğusunda yer almaktadır. 36/51–37/17 kuzey enlem ve boylamları arasındadır. İlçenin yüzölçümü 738 km² dir. Rakımı 1 350 m.’dir. Genellikle orman alanı içerisinde dağınık, dalgalı, yayla karakterli bir araziye sahiptir. 28 köyü bulunmaktadır. Denizli’ye uzaklığı 107 km olup ilçeye ulaşım saat başı çalışan otobüslerle sağlanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 19.315 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Honaz : 1987 yılına kadar Denizli İline bağlı bir nahiye olan Honaz, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçemiz, Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Honaz Dağı’nın (2 571m) kuzey eteğinde yer alır. İlçemiz; Denizli-Ankara karayolu üzerinde, Denizli’ye 24 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 504 km², rakımı 600 m dir. Honaza bağlı 4 belde 12 köy vardır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 32.324 dür.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Kale : Tarihi ilçenin ilk adı olan “Tabas” incelendiğinde, Taba sözcüğünün kaya anlamına geldiği, kayalık bir tepe üzerinde kurulduğundan, bu adı aldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Tabae’nin bir başka adı Türklerle birlikte, Davas veya Tavas olarak günümüze kadar söylenip gelmiştir. İlçe ilk olarak antik Tabas kentinin harabeleri üzerine kurulmuştur. Bu şehir, iki surlu bir kaledir. Kaleden dolayı, Kale Davaz olarak bilinir. 1950 yılından sonra ise, sadece Kale denilmeye başlanmıştır. Osmanlılar döneminde Kale, Menteşe Defterdarlığı’na bağlanmıştır. Kale önceleri “Has” toprağı iken daha sonraları, “Tımar” olarak değiştirilmiştir. Zamanla burası III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan adına verilmiş ve topraklar vakıf haline getirilmiştir. XX. yy başlarında vakıf, Mabeyn Katiplerinden Ali Cevdet Bey’e hibe edilmiştir. 1811’de idari teşkilatta yapılan düzenlemede Menteşe Sancağı, Aydın Eyaletine bağlandı. 1867- 1883 yılları arasında Tavas ve Denizli Aydın’a bağlı iki kaza iken, 10 Mart 1883’deki düzenlemede Denizli, İzmir’e bağlı bir mutasarrıflık haline getirildi. Bu durum, 1959’a kadar devam etmiş; bu tarihte, Tavas Kazası’ndan tamamen ayrılarak müstakil bir kaza haline getirilmiştir. Antik Tabae kenti üzerine kurulan Kale-Tavas, Menteşe Beyliği’nin önemli kentlerinden biri olmuş ve Osmanlı döneminde de önemini korumuştur. Kenti 1330’lu yıllarda gören İbni Batuta, sadece kalesinden bahsetmiş; Evliya Çelebi ise 1670’li yıllarda kentin 50 ev ve bir cami içeren bir iç kale ile 300 ev, 5 mahalle, 5 cami, 1 han, 1 hamam, 3 mektep, 3 sebil, 2 tekke ve 6 zaviyesi olan bir dış kaleden oluştuğunu belirtmiştir. Cumhuriyet döneminde 1950’liyıllardan itibaren kent heyelan nedeniyle terk edilmeye başlanmış ve 3 km kuzeyine şimdiki yerleşim yerine taşınmıştır. Kentten günümüze sadece iki cami, bir hamam, bir çeşme, bir sebil ulaşabilmiştir. Eski Kale 1985 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “Sit Alanı” ilan edilmiştir COĞRAFİK YAPISI: Kale 1950 sonrası ilçenin ekonomik ve sosyal hayatını etkileyen dramatik bir göç eğrisine sahiptir. Kale Ege Bölgesinin İçbatı Anadolu Bölümünde Denizli iline bağlı Denizli-Muğla karayolu üzerinde Denizli il merkezine 75 km Muğla iline ise 80 km mesafede orta büyüklükte bir Anadolu şehridir. İlçe Tavas, Beyağaç, Karacasu ilçeleri ve Muğla ili ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü533 km² olup denizden yüksekliği 1 045 m’dir. Eski yerleşim yerinin doğalkale olusundan dolayı ilçemize Kale Davaz (Kale-Tavas)da denilmektedir. Kaleilçesi 29 derece Doğu meridyeni ile 37 derece Kuzey paralelinde yer almaktadır. Kale, Tavas ilçesine bağlı bir Bucak iken, 1959’da ilçe olmuştur. Doğusu Tavas, Güneyi Beyağaç, Kuzeyi Aydın İli’nin Karacasu ve Bozdoğanilçeleri, Batısı Muğla ili ile çevrilidir. Denizli ‘ye uzaklığı 74 km’dir. EKONOMİK DURUM: Merkez ve köylerde başta tütüncülük olmak üzere, meyvecilik, sebzecilik, az miktarda da olsa seracılık, orman işçiliği ve hayvancılık yapılmaktadır. İlçede toplam 14 adet kömür sahası mevcuttur. Çıkarılan kömürlerin kalorisi 3 500 ile 6 200 arasında değişmektedir. İlçe Merkezinde 2 kuruyemiş fabrikası ve 1 tahin üretim fabrikası vardır. Tütün ve hububatın yanı sıra kale biberide önemli ticari gelir kaynaklarındandır. NÜFUS 2011 yılı verilerine göre; merkez ilçe nüfusu 8182, köylerin nüfusu 13224’dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Çal : Çal, Uşak ilçeleri ve Denizli’nin doğusunda bulunan diğer ilçelerle komşudur. Çal’ın batısında Çökelez Dağı bulunmaktadır. Dağın doğu eteklerinde Çal’a bağlı köyler,batı eteklerinde ise Akköy ilçesine bağlı köyler bulunmaktadır. Kuzey ve kuzey doğusu Uşak’ın Ulubey ve Karahallı ilçeleri ile çevrilmiştir. Çal’ın doğusunda Baklan güney doğusunda ise Honaz İlçesi yer almaktadır. Çal’a bağlı 8 belde 23 köy bulunmaktadır. Çal, yaklaşık 65 km’lik bir yol ile Denizli’ye bağlanmaktadır.Bu yol 33. km’den sonra Afyon-Denizli yoluna bağlanmaktadır ki, duble yol haline getirilen bu bölümde ulaşım son derece rahattır. Çal ayrıca Çökelez dağını aşan ikinci bir yollada Denizli’ye bağlanmış ise de bu yol fazla tercih edilmemektir. Çal Güney üzerinden Denizli-İzmir yoluna bağlanmaktadır. Çal’ın Uşak’a bağlantısı ise Karahallı ve Ulubey ilçeleri üzerindendir. Denizli’ye her 15 dakikada bir dolmuş vardır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 20.587 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Çivril : 1499 Km² yüz ölçümlü, 840 m rakımlı İlçemiz, etrafı küçük tepelerle çevrili Büyük Menderes Nehri’nin oluşturduğu Çivril Ovasında kurulmuştur. Denizli-Uşak karayolu üzerinde yer alan ilçemizin, doğusunda; Sandıklı ve Dinar; batısında Karahallı (Uşak), Bekilli, Çal ve Baklan (Denizli), kuzeyinde; Sivaslı (Uşak) ve Sandıklı (Afyon), güneyinde; Dazkırı, Evciler (Afyon) ve Baklan (Denizli) ilçeleri bulunmaktadır. İl merkezine 96 Km, Uşak İli’ne 57 km mesafededir. Denizli ve Uşak İllerine her yarım saatte bir otobüs bulunur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 60.615 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Beyağaç : Beyağaç ilçesi, il merkezine 94 km uzaklıkta olup, ilin güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Acıpayam ve Çameli, batısında Kale, kuzeyinde Tavas ve güneyinde Muğla ile Köyceğiz ilçeleriyle çevrili olan Beyağaç ilçesi, Eskere ovası namıyla verimli bir ova üzerinde kurulmuş olup, ilçenin rakımı 650 m, yüzölçümü 436 km² dir. Bu ovanın içinden geçerek Muğla sınırlarına ulaşan Akçay, ilçedeki tek akarsudur. Yaz aylarında her saatte bir kış aylarında 2 saatte bir dolmuşla Denizli’ye ulaşım sağlanır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 7.116 dır.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Acıpayam : Acıpayam ilçesi Anadolu yarım adasının güney batısında, Ege Bölgesi nin güney doğusunda yer almaktadır. Denizden yüksekliği 950 metre olan ilçenin yüz ölçümü 1925 km²’dir. Ege bölgesinden Akdeniz bölgesine geçiş noktasındadır. Acıpayam ilçesi; Kuzeyde, Serinhisar, Honaz, Bozkurt ve Çardak ilçeleri; Doğuda, Burdur ili Yeşilova, Tefenni, Karamanlı ilçeleri,Güneyde; Burdur ili Gölhisar ilçesi ile Çameli ilçesi; Batıda, Muğla ili Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri ile Beyağaç ve Tavas ilçeleri ile komşudur. Denizli-Gölhisar-Antalya yolu üzerindedir. Denizli ye uzaklığı 56 km dir. Ulaşım her yarım saatte çalışan dolmuşlarla sağlanır. Büyükşehir kanunu dolayısıyla merkeze bağlı 14 belediye, 38 köy ile, ilçe merkezine mahalle statüsünde bağlanmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 55.971 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Güney : İlçe doğudan Çal, batıdan Buldan, kuzeyden Uşak-Eşme, güneyden Denizli il merkezinin köyleri ile çevrilidir. İlçenin rakımı 830 metredir. Güney İlçesinin yüz ölçümü 534 km²’dir. Denizli ye uzaklığı 78 km dir. Her saat başı ile dolmuş bulunur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 10.796 dır.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Sarayköy : Sarayköy Denizli merkeze 20 km mesafede kuzeyinde Buldan, doğusunda Denizli, güneyinde Babadağ, batısında Buharkent, Kuyucak ilçeleri ile çevrilidir. Aydın dağları ile Menteşe dağları arasında akan Büyük Menderes akarsuyu nedeniyle, aynı adı alan ovada yerleşilmiş, ancak bazı köyler çevredeki dağ eteklerinde sıralanmışlardır. Yüzölçümü 470 km², rakım 250 mt’dir. İlçenin kuzeyinden Büyük Menderes akarsuyu geçmektedir. Ayrıca yazın suyunu kaybeden küçük çaylar da bulunmaktadır. İlçenin 4 belde 21 köyü bulunmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 29.650 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Babadağ : Doğusunda Denizli, Batısında Aydın’a bağlı Karacasu İlçesi,Kuzeyinde Sarayköy İlçesi, Güneyinde ise Tavas İlçesi ve Babadağ sırtları ile çevrili olup, Arazi dağlık ve engebeli olduğundan tarım ve yerleşim zordur. İlçenin yüz ölçümü 172 km², rakımı 854 m’dir. 9 köyü bulunmaktadır. Saat başı dolmuş vardır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 6.707 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Pamukkale : 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı On üç İlde Büyük Şehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Denizli Büyük Şehir Haline gelmiş ve eski Merkez İlçe sınırları içerisinde Pamukkale ve Merkez Efendi Adı altında 2 yeni ilçe oluşturulmuştur.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Çardak : Denizli Ankara Karayolu üzerindeki İlçe topraklarının yüz ölçümü 240 km²’dir. Denizden yüksekliği 850 m dir. İlçe merkezinin kuzeyinde bulunan Maymun dağı 1733 m yüksekliktedir. Acı Göl’ün batısında bulunan Han abat (Han-ı abad) ovası, kuzeyde Maymun Dağı, güneyde Söğüt dağları ile çevrilidir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. İle uzaklığı 57 km dir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 9.386 dır.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Merkez Efendi : 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı On üç İlde Büyük Şehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Denizli Büyük Şehir Haline gelmiş ve eski Merkez İlçe sınırları içerisinde Pamukkale ve Merkez Efendi Adı altında 2 yeni ilçe oluşturulmuştur.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Tavas : Denizli’nin güney batısına düşen Tavas, denizden yüksekliği 950 metre olan şirin bir ilçedir. 1691 km kare yüzölçümündedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 47.044 dür. 10 kasaba ve 36 köyü vardır. Tavas’ı doğudan Acıpayam, batıdan Aydın Karacasu, güneyden Kale, kuzey batıdan Babadağ ilçeleriyle kuzeyden Denizli ili çevrelemektedir. Denizli’ye uzaklığı 44 km dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Bozkurt : Bozkurt ilçesi, Denizli İlinin doğusunda yer alır. Denizli’ye uzaklığı 52 km’ dir. İlçenin doğusunda Denizli İline bağlı Çardak ilçesi, batısında Honaz, güneyinde Acıpayam, kuzeyinde Baklan ve Çal ilçeleri ile kuzeydoğusunda Afyon iline bağlı Dazkırı ile komşudur. Denizden yüksekliği 866,8 m dir. Topraklarının büyük bir bölümü Hambat ovası içindedir. Yüzölçümü 360 km²’dir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 12.279 dur.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Serinhisar : 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçeliği onaylanarak; Yüreğil, Kocapınar ve Ayaz Köyleri ile Yatağan kasabası Serinhisar ilçesine bağlanmıştır. Halen bir kasabası ve üç köyü bulunmaktadır. İlçemiz Denizli’ye 39 km uzaklıktadır. Denizli-Antalya karayolu üzerindedir. İlçemize bağlı bulunan kasaba ve köylere doğrudan ulaşım sağlanmaktadır ve yolları asfalttır. İlçenin diğer komşu il ve ilçelerle olan ulaşımında hiçbir sorun bulunmamaktadır. Yeni yapılan Denizli-Antalya Devlet Karayolunun da hizmete açılmasıyla birçok kolaylıklar olmuştur. Serinhisar İlçesinin yüzölçümü 274 kilometrekaredir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile nüfusu 14.817 dir.( Denizli Evden Eve Nakliye )

Denizli Evden Eve

Denizli Evden Eve

By |2018-05-20T09:13:38+00:00Mayıs 20th, 2016|Denizli Evden Eve Nakliyat|