Lojistiğin ve Taşımacılığın Artan Önemi

Lojistik hizmetleri yirminci yüzyılın ortalarına kadar genellikle dağıtım ve ulaştırma faaliyetleri üzerinden yapılmaktaydı ve organize değildi. Üreticiler sadece üretim yapmakta ve mallarını mağazalara veya dükkanlara göndermekteydiler. Siparişler dükkanlara herhangi bir şekilde ulaştırılıyordu. Taşımacılık faaliyetleri kara, demir veya denizyolu ile yapılıyordu. Havayolu ile dağıtım ise şirketlerin özel uçak filoları ile sağlanabiliyordu. 1960’lı yıllarda Afrika kıtasından taşımalar artınca lojistik hizmetler de gelişmeye ve karmaşık hale gelmeye başladı. Lojistik hizmetlerinin gelişimi ile ortaya çıkan problenılerin farklı nitelikte olması lojistik yönetimi alanına ihtiyaç duyulmasına neden oldu ve bu yöndeki gelişmeler hızlandı. Depolama, ulaştırma, malzeme yönetimi ve paketleme hizmetleri entegre olarak yönetilmeye başlandı. Böylece sistem yaklaşımı toplam maliyet gibi kavranılar üzerinden karar verilmesine ilişkin yönteniler geliştiridi ve üreticiler ilk kez bu dönemde tedarik zincirinin önemini kavramaya başladılar.

Sonraki yirmi yıl boyunca, 1970 ile 1990 yılları arasındaki dönemde, perakendeciliğin önemi arttı ve perakende zincirleri kendi altyapılarını oluşturarak bölgesel dağıtım faaliyetlerini başlattılar Bu dönemde lojistik nakliyat faaliyetlerde yararlanılan bilgi teknolojilerinin ve donanımın önemi arttı. Profesyonel yapıdaki şirketler uzun dönemli planlar yapmaya başladılar. Kullamlan bilgi sistemleri uygulamalarındaki gelişmeler hızlandı. Fiziksel dağıtım ve malzeme yönetimi gibi önemli lojistik faaliyetleri için entegre çözümler geliştifilmeye başlandı.

1990’lı yıllardan günümüze kadar gelen son yirmi yıldaki değişimler ise genellikle tedarik zinciri yönetimi çatısı altındaki lojistik uygulamalan üzerine oldu. Ürünün tüketiciye ulaşmasında perakendeciler ve üretici firmalar entegre olarak çalışmaya başladılar. 3PL sisteminin kullanımı özellilde yabancı sermayeli firmalardan başlayarak hızla yaygınlaştı. Şirketler içinde bulundukları ortamda farklı ihtiyaçlara cevap verecek yeni çalışma usullerine ihtiyaç duydular ve re-engineering (yeniden yapılanma) uygulamalarına yöneldiler. Yeni ürünler, yeni yönetim modelleri ve yeni stratejiler geliştirilmeye başlandı.

By |2019-04-19T10:32:49+00:00Nisan 19th, 2019|Denizli Evden Eve Nakliyat|